Over Zorgeloos

De zorg kan eenvoudig, goedkoper en menselijker! De zorg is namelijk te complex, te duur en te bureaucratisch. De focus in de zorg ligt op ziekte. Veel ziektes worden veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Zo kampt de helft van de bevolking in Nederland met overgewicht, met ziekte en verzuim als gevolg.
 
Met het oog op de vergrijzing, hoge werkdruk voor zorgprofessionals, langer doorwerken en de
verzuimkosten, wordt het daarom steeds belangrijker om de gezondheid van mensen te borgen. Met Zorgeloos willen we Vooruit naar Vroeger: terug naar de basis op een moderne, innovatieve wijze, en het zorgsysteem weer laten doen waar het voor bedoeld is: echte zorg op maat leveren voor de mens. Met als doel het bevorderen van positieve gezondheid: het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen in hun leven.

Wat is Zorgeloos

Zorgeloos is een nieuwe landelijke beweging, waarbij we streven naar een gezondere samenleving, gecreëerd voor en door mensen. Niet top-down, maar bottom-up, regio voor regio, waarbij we kijken naar de behoeften op lokaal niveau. Wat voor regio A werkt hoeft namelijk niet de oplossing te zijn voor regio B. Toch werken we vanuit 1 filosofie, namelijk: inwoners dragen zorg voor eigen en elkaars gezondheid. Dit wordt in iedere regio altijd bewaakt!

Initiatiefnemers

Zorgeloos is opgericht door Jos de Blok, eigenaar van Buurtzorg, en Jan Rotmans, hoogleraar transities & duurzaamheid. Zij wilden de zorg eenvoudiger, goedkoper en menselijker maken door middel van een alternatieve zorgverzekering. Dit bleek qua financien en regelgeving echter nog niet mogelijk. Daarom hebben Jos De Blok en Jan Rotmans een krachtig multidisciplinair team samengesteld met wie zij teruggaan naar de basis en de focus leggen op het verlenen van preventieve zorg op regionaal niveau.

Jan Rotmans
Hoogleraar Transitiekunde

Jos de Blok
Oprichter Buurtzorg

Patronen doorbreken

Zorgeloos wil de focus van ziekte en zorg verschuiven naar gezondheid en gedrag. Met andere woorden: het aanleren en streven naar gezonder worden en een gezond leefpatroon in plaats van het bestrijden van kwaaltjes die veroorzaakt worden door een ongezonde leefstijl. Een goede samenwerking is tussen burgers, initiatiefnemers en organisaties in de regio is hierbij erg belangrijk.

De zorg wordt namelijk niet alleen maar duurder, maar ook steeds complexer. Dat komt omdat het huidige zorgsysteem gericht is op mensen beter maken in, niet zozeer gezonder. Daarmee blijft de druk op het zorgsysteem groot.

Zó doen we het

Samen met burgers, huisartsen, gemeenten, onderwijs, werkgevers en zorgverleners zetten we deze beweging in gang. Met een cross-sectoraal team onderzoeken we welke maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften in de regio spelen. Deze initiatieven kunnen bijvoorbeeld bestaan uit activiteiten, workshops en lezingen en wellicht zelfs voordeel opleveren bij de zorgverzekering.   

Niets is echter set in stone, want iedere regio is anders, heeft wellicht een andere aanpak nodig of heeft al initiatieven die bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Daar haken wij graag op in met onze kennis en expertise, zodat we de regio samen naar een gezonder niveau kunnen tillen.

De kracht van Zorgeloos

We hebben een sterk landelijk netwerk en dit bouwen we graag verder uit. We leren regionaal en landelijk door. We kijken naar landelijke succesvolle initiatieven en vertalen dit door naar de regio’s. Ook bekijken we welke acties en initiatieven doorontwikkeld moeten worden en spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo blijven we de beweging met elkaar aanscherpen, verbeteren en spelen we effectief in op de specifieke behoeften van iedere regio.

Wat biedt Zorgeloos jouw regio?

In 2019 starten we met de eerste drie regio’s. In 2020 gaan we door en breiden we de beweging verder uit naar 5 tot 10 regio’s.

We komen naar de regio, helpen de regiopartners met opstarten en (landelijke) verbindingen te leggen. We helpen met het opzetten van nieuwe initiatieven en versterken lopende initiatieven. Dit doen we samen met een krachtig team, waaronder een advocaat, verzuimspecialist, apotheker, ondernemer, marketing communicatiespecialist, transitiemanager en bestuurder. Vervolgens werken de regioteams onder begeleiding zelfstandig toe naar een gezondere leefomgeving.

 

Daarnaast ondersteunt Zorgeloos de regio aan de hand van praktische communicatiemiddelen zoals een website, templates voor folders, nieuwsbrieven en sociale media-uitingen.

Alles wat we doen en leren in de regio wordt doorgegeven aan andere Zorgeloos regio’s. Zo blijft deze beweging zich continu ontwikkelen: met energie, snelheid, passie en professie! 

Ook Zorgeloos?

Samenwerken om een gezondere samenleving te creëren gaat niet vanzelf. Het is van belang dat de initiatiefnemers uit de regio bestaan uit een groep bevlogen mensen vanuit verschillende sectoren en een afspiegeling zijn van de samenleving (bedrijfsleven, overheden, zorginstellingen en bewoners).

Zie jij dat het wezenlijk anders moet? Ben je al betrokken bij andere initiatieven? Ben je een bevlogen dwarsdenker of friskijker, praktisch ingesteld, en wil je samen met Zorgeloos experimenteren en werken aan een gezondere samenleving in jouw regio? Wij zijn op zoek naar regiopartners die met een bevlogen team bouwen aan een gezonde regio.

Nieuws

We gaan door

Met het ondertekenen van de tien punten wilden we draagvlak…

In de media

Houd mij op de hoogte

515