Peter de Groof – Vertrouwen

Peter de Groof is huisarts en een van de initiatiefnemers van Het roer moet om. In een manifest, ondertekend door duizenden huisartsen, wordt o.a. gepleit voor meer vertrouwen in de beroepsgroep. Er moet een einde worden gemaakt aan “de grenzeloze verzameldrift van nutteloze data.” Zie ook www.hetroermoetom.nu.

Wat kan er anders?
De kwaliteit van de huisartsenzorg valt of staat met het principe van samenhang door samenwerking. Waarbij de persoon van de patiënt belangrijker is dan de aandoening. Marktwerking leidt maar al te vaak tot perverse financiële prikkels voor de dokter. Met als gevolg geen optimale zorg maar over-diagnostiek en over-behandeling. Een voorbeeld: iemand met lichte suikerziekte of een niet ernstige chronische longaandoening hoort niet thuis in een zwaar behandelprogramma. Maar de dokter loopt dan een extra beloning van de zorgverzekeraar mis, terwijl er beter maatwerk kan worden geleverd.  Optimale zorg en geen maximale zorg in dit geval. In feite wordt deze vorm van overbehandeling via het vergoedingensysteem van de zorgverzekeraar beloond.

Een andere verzekeraar?
De verzekeraar heeft een te grote broek aangemeten met de politieke opdracht om zich intensief te gaan bemoeien met de kwaliteit van de zorg.  Die kwaliteit moet allereerst door de professionals in het veld worden gegarandeerd. Maar bij de overheid en zorgverzekeraars er is vaak onvoldoende vertrouwen in de professional. Zorgverleners moeten steeds meer lijstjes invullen om zich te verantwoorden, met soms voor één aandoening tientallen meetpunten. Echte kwaliteit wordt hiermee niet gemeten, terwijl er veel tijd verloren gaat die anders aan de patiënt besteed zou worden. Ook zorgverleners stellen zich graag toetsbaar op, maar dan wel op een simpele en zinnige manier en niet met een overmaat aan zinloze bureaucratische regeltjes.

Zorgeloos? 
Die nieuwe verzekeraar moet de verantwoordelijkheid bij de professionals leggen, vertrouwen in ze hebben en hen vooral stimuleren. De zorgverlener moet als professional zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en plichtsbesef tonen. Bij vertrouwen in de kwaliteit van de zorgverlener gaat het allereerst om verbinding, empathie, de zorg voor de patiënt en zijn naasten Als dit het vertrekpunt is van een nieuwe verzekeraar, dan zou Zorgeloos een enorme stap zijn in de verbetering van de gezondheidszorg.