Politieke beloftes

Leve de democratie. Vooralsnog lijkt de onvrede over de zorg in Nederland hét verkiezingsthema. Maar goed nieuws: Op een enkele partij na hebben de politieke partijen zich uitgesproken over de gezondheidszorg en hoe het nu anders moet. Welke combinatie er ook aan de macht komt er gaat iets veranderen. Als tenminste geen partij zijn verkiezingsbelofte breekt.

Gaat de politiek het zorgstelsel veranderen?

Het antwoord op die vraag zullen we de komende jaren moeten afwachten. Maar als we de verkiezingsbeloften mogen geloven dan ziet het er goed uit en heeft de meerderheid van de partijen door dat het zo niet langer kan.

PvdA schrijft dat de macht over de zorg teruggeven dient te worden, van markt en managers naar professionals en patiënten. Een betere inrichting van het zorgaanbod leidt tot kwalitatief betere zorg tegen minder kosten. De partij wil zorg die dichtbij mensen is georganiseerd. Een opvatting die naadloos bij Zorgeloos past.

De PVV, bekend om de ferme taal, roept “Stop de zorggiganten. Maak zorginstellingen regelarm of regelvrij”. Er valt zelfs te lezen dat de langdurige zorg ingericht dient te worden volgens de principes van Buurtzorg, het zorgbedrijf waar Zorgeloos mee samenwerkt.

De SP meent dat marktwerking in de zorg van zorg verlenen een verdienmodel en van de patiënt een product maakt. De bureaucratie neemt toe omdat iedere (be)handeling omschreven en genoteerd moet worden. De SP wil af van deze bureaucratie. Volgens de SP moet er een einde komen aan de indicatie- en controlegekte.

Ook de formuleringen van de DIERENPARTIJ komt ons bij Zorgeloos bekend voor: “Als de zorg steeds meer overgelaten wordt aan de markt, raakt de menselijke maat zoek. Hoewel er gestreefd wordt naar minder bureaucratie, heeft dit in de praktijk eerder geleid tot meer bureaucratie op het gebied van controle, verantwoording en toezicht. De stelling dat de markt efficiënter werkt dan de overheid blijkt in de praktijk dan ook vaak niet te kloppen.

D’66 vindt ook dat de zorg niet langer moet worden bepaald door de verzekeraars. De keuze voor de juiste behandeling moet weer naar de zorgverleners: “Meer samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Zorgnetwerken: professionals bepalen samen wie welke zorg krijgt en hoe zij dat zo goedkoop mogelijk kunnen doen.

GROEN LINKS kunnen we zo kopiëren: Zij vinden dat de marktwerking in de zorg is doorgeslagen. Zorgverzekeraars en grote zorginstellingen worden steeds machtiger. Dit gaat ten koste van patiënten en kleine zorgaanbieders. Het vertrouwen tussen de verschillende partijen is gezonken tot een dieptepunt. (..) Niet zorgverzekeraars, maar zorgverleners en patiënten bepalen wat goede zorg is.

Het CDA schrijft het misschien wat voorzichtiger maar het oordeel is minstens even vernietigend over het nieuwe zorgstelsel. Volgens hen is er teveel verandert in de gezondheidszorg van de afgelopen jaren. “Te veel, en soms ook te snel en ondoordacht wat ons betreft. Dit kabinet heeft belangrijke onderdelen van de zorg bij de gemeenten neergelegd, en langer geleden heeft de politiek gekozen voor een systeem van marktwerking met zorgverzekeraars in een leidende rol. Hoewel wij niet geloven in het nut van nieuwe stelselwijzigingen, kunnen we wel flinke slagen maken in de zorg door meer ruimte te geven aan de echte zorgverleners, meer samenwerking en minder marktwerking. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat weer de patiënt en niet de regels centraal staan in de zorg.

Alleen de VVD is als enige partij van enige omvang helaas nog niet helemaal doordrongen van het feit dat de marktwerking niet functioneert. Ze zijn blij met de concurrentie tussen zorgverzekeraars. “Het prikkelt hen om de beste zorg te kopen voor de beste prijs,” aldus de VVD.

Welke combinatie er ook, straks aan de macht zal komen: er moet wel iets veranderen met zoveel onvrede over de huidige situatie. Hoewel… Iedereen weet inmiddels wel hoe het gesteld is met verkiezingsbelofte. Het is dus wellicht zaak dat we ook op een andere manier onze stem laten horen dan in dat stemhokje, maart volgend jaar.