Jos de Blok

Jos de Blok over de toekomst van Zorgeloos

“We staan er goed voor”, zegt Jos de Blok, een van de initiatiefnemers van Zorgeloos. Ik word dagelijks aangesproken door mensen die vragen: “Kunnen we iets bijdragen?” Het zijn zorgpartijen, huisartsen, vakbonden er is kortom heel veel enthousiasme. We zijn met onze meer dan 16.000 ondertekenaars van de Tien Punten van Zorg al een brede beweging aan het worden. Maar er zijn nog veel meer mensen nodig.

Jos kan best begrijpen dat mensen een beetje ongeduldig worden omdat er nog steeds geen nieuwe Zorgeloos-verzekeraar is. “Het is een hele tour om zoiets van de grond te krijgen met alleen maar vrijwilligers. Maar het komende half jaar gaan we een professionele organisatie op poten zetten. Alles volgens het Buurtzorg model. Weinig overhead met veel aandacht voor de inhoud.”

Waarom is het nou zo moeilijk? Waarom kunnen we niet gewoon beginnen met die meer dan 16.000 mensen die zich hebben aangemeld?

“Het is raar dat de overheid roept dat er vrije marktwerking is. Die is er helemaal niet. Als we met die 16 duizend mensen willen beginnen moeten we per persoon iets van 1.000 euro op de bank hebben. Voor de zekerheid. Nou reken maar uit dat is 16 miljoen euro. We begrijpen best dat je geen verzekeringsmaatschappij kunt beginnen zonder dat je een financiële buffer hebt. Maar de grote verzekeraars hebben dat geld ook gekregen toen de markt zogenaamd vrij werd. Eigenlijk zou iedere cliënt een transferbedrag moeten kunnen meenemen bij een overstap. Het is immers jouw geld dat die verzekeraars beheren. We zijn overigens wel in gesprek om die financiering mogelijk te maken.”

Alle verzekeraars zijn wettelijk gebonden aan dezelfde polis die door de overheid wordt voorgeschreven. Het zijn de verlichte kleine lettertjes. Hoe wil Zorgeloos zich daarvan onderscheiden?

“Wij willen een polis maken op een kantje a4. Natuurlijk moeten we ons aan de wettelijke voorschriften houden. Maar het gaat erom hoe je die kleine lettertjes interpreteert en dat staat in onze polis van ca 600 woorden. Er staat in dat we naar de zorgverleners en de patiënten gaan luisteren. Dat hun mening van doorslaggevend belang is. Dat er veel ruimte is voor preventie, het voorkomen van ziekten. Dat we gaan besparen op overbodige kosten om het juiste maatwerk te leveren. Nou ja kortom kijk maar naar de Tien Punten van Zorg. Dan weet je precies wat er in die polis komt te staan. Die wettelijke polis daar gaan we onze klanten niet mee lastig vallen. We gaan ons er oopk niet achter verschuilen zoals dat nu in de praktijk voortdurend gebeurt.

Waarom is de overheid en de politiek niet heel erg blij met dit initiatief? Alles goedkoper, beter en menselijker? Wie wil dat nou niet?

“Er is ook veel interesse bij de politieke partijen. Zeker nu met de verkiezingen voor de deur. De overheid ziet ook wel dat het systeem van vrije marktwerking heeft gefaald. De Nederlandse Zorg Autoriteit (instantie die de belangen van de burger beschermt op dit gebied – red) heeft al duidelijk gezegd dat het belangrijk is dat er nieuwe toetreders moeten komen. Hoewel ze dat aan de andere kant met hun regels nog belemmeren. Grote verzekeraars hebben ook interesse in een experiment omdat ze zelf ook wel inzien dat er iets moet veranderen. Kortom de tijd is rijp. Alleen moeten er nog wat knoppen om.

De komende maanden gaan we met een aantal partijen om tafel. Uitgangspunt daarbij is om met minder kosten meer kwaliteit te bieden.

Hoe staat Zorgeloos tegenover het Nationale Zorgfonds?

Het is natuurlijk prachtig dat zoveel mensen zich achter dit initiatief scharen. Die aangeven dat ze iets anders willen dan de huidige situatie. De dingen die Zorgeloos en het Zorgfonds willen liggen in elkaars verlengde. Je moet alleen erg oppassen: een overheidsorgaan zonder een prikkel uit de markt kan ook leiden tot een enorme logheid. Als je kijkt naar het ziekenfonds van vroeger of de nationale zorg in Engeland (NHS) dan zie je hoe snel dit kan leiden tot enorme bureaucratie. We zitten daarom wel om tafel met het zorgfonds maar ons accent ligt toch vooral op de menselijke maar ook efficiënte aanpak.