Ik voel mij als therapeut in een spagaat geduwd

Naam: Marco de Jong (gefingeerde naam)
Beroep: Kinderfysiotherapeut

Marco de Jong werkt als kinderfysiotherapeut in een fysiotherapiepraktijk maar ook in
een revalidatiekliniek. Hij is veel tijd kwijt aan bureaucratische rompslomp en het verzinnen hoe de
behandeling het best kan worden aangepast aan het budget van de verzekeraar.

“Ik snap wel dat zorgverzekeraars kijken hoe het goedkoper kan. Maar de manier waarop ze dit
organiseren, met al hun regels, speelt ook een rol in de kosten. Daarnaast heb ik vraagtekens bij hoe
aanbieders zich organiseren. Het kan veel efficiënter, met minder managementlagen. Het kost
allemaal heel veel geld: zowel de ingewikkelde regels van zorgverzekeraars als de manier waarop
aanbieders zijn georganiseerd.”

Wat spreekt je aan in Zorgeloos?

“Zorgeloos spreekt mij vooral aan vanwege het menselijke, het centraal stellen van de patiënt. Ik zie
dat zorg te veel gestuurd wordt door geld. We besteden veel tijd aan alle regels van de
zorgverzekeraars; het is echt een onnodig ingewikkeld systeem. Ik vind dat ik daar als therapeut niet
mee bezig moet zijn. Ik weet daar niks van. Ik weet wél wat een patiënt nodig heeft en wat een
effectieve behandeling is.”

Wat zijn je eigen ervaringen met zorgverzekeraars?
We doen precies wat de zorgverzekeraar wil, als een marionet. Bij de fysiotherapiepraktijk wordt er
momenteel gewerkt met codes en betaald per handeling. In de revalidatiezorg wordt gewerkt met
Diagnose Behandel Combinaties, DBC’s. Dat is een soort ‘mandje’ met geld waaruit de behandeling
betaald moet worden. Dat is dus weer anders. En al die onafhankelijke afspraken per
zorgverzekering…het is een onnodig ingewikkeld systeem. We zijn wekelijks aan het kijken hoe we
behandelingen aan het budget van het DBC kunnen aanpassen. Soms weet je vanuit
wetenschappelijk onderzoek dat een bepaald trainingsprincipe, bijvoorbeeld een frequentie van drie
keer per week, het meest effectief is. Je moet je echter houden aan wat financieel uit kan.
Ik voel mij als therapeut in een spagaat geduwd. Vooral in de revalidatiezorg, waar patiënten niets
weten over de kosten. De verzekering zegt ‘alles wordt volledig vergoed’. De praktijk is anders. Het is
een strijd waar ik steeds tussen zit: ik wil de beste zorg bieden aan de patiënt, wordt hierin
belemmerd én kan hier niet eerlijk over zijn.

Hoe zou het anders kunnen?
Zorgeloos zou moeten insteken op behandelingen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en gericht
zijn op de patiënt. Hiernaast zou er één collectief budget moeten zijn voor onze regio, van alle
zorgverzekeringen bij elkaar, zonder al die verschillende regels. Wij kunnen als team heel goed
inschatten wat een patiënt nodig heeft. En zonder al dat papierwerk komt er tijd voor innovatie van
de zorg en voor collegiaal overleg over de inhoud van behandelingen. Ik kan me niet voorstellen dat
we als therapeuten onnodig doorbehandelen. Ik denk dat we juist effectiever gaan worden.

Door Marieke de Jong


Zorgeloos vindt het belangrijk om zorg ervaringen op te halen, te delen en deze te mee te nemen in het ontwerp van een nieuw zorgstelsel. Wil je ook jouw verhaal delen? Dat kan hier! http://bit.ly/portretzorgeloos Wie weet selecteren we jouw verhaal om te delen op de website.