Hoe ontwerp je met 13.000 en binnenkort 50.000-mensen een ‘alternatieve’ zorgverzekeraar?

Wij geloven dat de zorg anders kan: menselijker, eenvoudiger en goedkoper. Deze ambitie delen de initiatiefnemers van Zorgeloos, Jos de Blok, Jan Rotmans en Mathieu Weggeman inmiddels met meer dan 13.000 mensen die Zorgeloos steunen. Maar hoe gaan we dit precies doen? Wat verwachten mensen van Zorgeloos? Hoe kunnen we samen een alternatieve zorgverzekeraar ontwerpen?

Deze ontdekkingsreis gaan we dit jaar graag met jullie aan! Via een online dialoog zijn we eind april het gesprek aangegaan. Veel mensen zien dat het beter kan in de zorg. Maar wat betekent dat precies? Wat willen we anders en wat willen we juist behouden? Maar liefst 1200 mensen dachten met ons mee en gaven waardevolle input! 200 Mensen namen deel aan de dialoog, 1000 mensen vulden de vragenlijst in. De overgrote meerderheid (75%) kon zich vinden in de Zorgeloos waarden: menselijk, eenvoudig, goedkoop. [De –‘er’ laten we op jullie aanraden weg!] Daarbij kwam de opmerking: Goedkoop moet wel een goede koop zijn. Ook werd kwaliteit van de zorg, eerlijkheid en transparantie vaak genoemd!

We zijn druk bezig geweest met het verwerken van al jullie input. Hieronder worden de grote lijnen uit de dialoog weergegeven.

Zorgverleners gaven in de dialoog het volgende aan:

Voorkom onnodige administratielast en andere tijdrovende bureaucratie! Neem als zorgverzekeraar mij als zorgverlener inhoudelijk serieus en geef mij het vertrouwen effectieve zorg te leveren. Stop met bonussen. Maak van inkoop geen doel en ga er vanuit dat ik als zorgverlener weet wat nodig is. Focus op kwaliteit, eerlijkheid en transparantie.

foto_online_dialoog_zorgverleners_1024

Zorggebruikers gaven in de dialoog het volgende aan:

Luister naar mij als verzekerde, heb aandacht voor mijn unieke verhaal. Dit kenmerkt goede zorg. Wees makkelijk bereikbaar zodat er daadwerkelijk sprake kan zijn van dialoog.
Zorg dat geld naar deze goede zorg gaat, in plaats van naar hoge beloningen en marketing van zorgverzekeraars. Zorg dat de huisarts ‘gratis’ (buiten het eigen risico) blijft. Gebruik eenvoudige taal. Maak zaken zoals kosten inzichtelijk en overzichtelijk. Wees duidelijk in wat wel en niet vergoed kan worden. Maar zie ook de specifieke mens en pas in redelijkheid vergoedingen aan.

foto_terugkoppeling_online_dialoog_zorgvragers

We zien dat de mensen die de vragenlijst invullen, een vergelijkbare inbreng hebben als de mensen in dialoog, soms net in andere woorden.
In aanvulling op de input van zorgverleners en zorggebruikers:

De mens staat bovenaan; het moet niet om winst of bureaucratische regels draaien. Ik ben ontevreden met mijn huidige zorgverzekeraars en de macht die zij hebben. De wens is een betaalbare verzekering voor rijk en arm. Zorg waarin respect, gelijkwaardigheid, compassie en vertrouwen voelbaar is waarin wordt uitgegaan van wat nodig is voor mij als individu.

Dankzij jullie bijdrage zijn we met elkaar weer wijzer geworden. Weer een stap dichterbij in het met elkaar tot stand brengen van een menselijke, eenvoudige en goedkope zorgverzekering! Dank aan alle deelnemers van de dialoog en aan alle mensen die de vragenlijst ingevuld hebben!

Zullen we er maar vanuit gaan dat het spreekwoord “Waar een wil is, is een weg!” ook voor Zorgeloos op gaat?!
Doe mee! Laten we voor menselijke, eenvoudige en goedkope zorg gaan!

Help het aantal steuners van Zorgeloos groeien! Steun ons door je via de website van Zorgeloos aan te sluiten voor een menselijke zorg.

Marieke de Jong