De stand van zaken

Jan Rotmans over de vorderingen van Zorgeloos

Nu bijna een jaar geleden startte Zorgeloos, een maatschappelijke beweging die mee wil helpen om de gezondheidszorg in Nederland menselijker, eenvoudiger en goedkoper te maken. Het initiatief, in de geest van Buurtzorg heeft als doel om 100.000 mensen achter ons te krijgen, om hiermee te laten zien, dat dit gedachtegoed breed wordt gesteund. Tegelijkertijd willen we druk uitoefenen op de zorgverzekeraars die de mens onvoldoende centraal stellen. We willen af van de dure gebouwen, managers, auto’s, salarissen en overhead. Het liefst willen we zelf een nieuwe zorgverzekeraar beginnen om de huidige zorgverzekeraars te laten zien dat het anders kan en moet.

Waar staan we nu?

De beweging groeit gestaag, we hebben inmiddels bijna 17.000 steunbetuigers die willen meedoen met de Zorgeloos beweging. Dat willen we de komende maanden blijven uitbouwen, op weg naar 50.000 steunbetuigers, met een campagne via twitter en facebook. Met 50.000 mensen kunnen wij een burgerinitiatief indienen bij de Tweede Kamer, wat we ook van plan zijn. Uiteindelijk willen wij doorgroeien naar 100.000 mensen, dan kunnen wij voldoende publieke druk uitoefenen op machtige partijen in de zorg en het dominante discours in de zorg beïnvloeden. Tegelijkertijd worden wij dan ook een interessante partij voor de grote zorgverzekeraars, die in ons zowel een bedreiging als potentiële partner kunnen zien. Wij hebben een groot aantal vernieuwingsnetwerken in de zorg in kaart gebracht (bijna 100!), en voeren momenteel gesprekken met deze netwerken, om ze onderling te verbinden en zich achter Zorgeloos te scharen.

De zorg zal ook één van de belangrijkste thema’s worden bij de aankomende verkiezingen in maart 2017. Zorgeloos wil inhoudelijk ook flink gaan mee doen aan het zorgdebat, en vooral laten doorklinken hoe de zorg werkelijk goedkoper, eenvoudiger en menselijker kan worden.

War betreft de zorgverzekeraar in oprichting, dat is een taai proces. Er lopen momenteel twee lijnen: de ene is een zelfstandige zorgverzekeraar, alle mogelijkheden daarvoor zijn onderzocht, mede dankzij de leerervaringen met ANNO12. Dat vraagt om een professionele backoffice, een omvangrijk startkapitaal, en een fors aantal leden. Dat kost veel tijd en kennis, meer dan oorspronkelijk gedacht, en vraagt om een team met uiteenlopende deskundigheid die dat kunnen opzetten en realiseren. De andere lijn is pragmatisch, aanhaken bij een bestaande zorgverzekeraar die aansluit bij onze morele uitgangspunten. Dat scheelt in elk geval veel tijd en geld. Binnenkort volgt een gesprek met een sociaal betrokken zorgverzekeraar, om te verkennen in hoeverre Zorgeloos een label bij hen kan opzetten. Er is nog geen keus gemaakt tussen deze twee lijnen, ze zouden zelfs gecombineerd kunnen worden: eerst een label bij een bestaande zorgverzekeraar, dat vervolgens de opmaat vormt voor een zelfstandige verzekeraar. Voor het eind van het jaar hakken we de knoop door.

Er gebeurt dus heel veel achter de schermen bij Zorgeloos, het bruist van de ideeën en activiteiten, met een team van goeie, ervaren mensen. De weg zelf is al de moeite waard, het is een enorme klus en uitdaging, die bijna een dagtaak vraagt van een kerngroep mensen. We gaan dan ook binnenkort een stichting oprichten om ons verder te professionaliseren en de financiële stromen zuiver te kunnen houden.