Bedankt voor jullie steun!

We hadden zo gehoopt dat het zou lukken om van Zorgeloos daadwerkelijk een zorgverzekering te maken. Dat is helaas niet doorgegaan, maar in plaats daarvan wordt Zorgeloos een coöperatie. Lees meer

Zorgeloos wordt coöperatie

(Let op! – In de VPRO Tegenlicht uitzending van 15 oktober 2017 over Jos de Blok wordt nog melding gemaakt van ons aanvankelijke plan voor een alternatieve zorgverzekering: inmiddels hebben we het plan moeten aanpassen en gaan we ons inzetten voor de vorming van een inkoopcoöperatie.)

Terwijl men in Den Haag pogingen doet om het record formeren te breken heeft het kernteam van Zorgeloos besloten om op een aantal terreinen haar activiteiten uit te bouwen.

Onze lobby om een zelfstandig een zorgverzekeraar op te kunnen richten heeft het afgelopen jaar veel tijd in beslag genomen.

Tien jaar geleden werd besloten de zorgverzekeraars te privatiseren om een vrije marktwerking mogelijk te maken. In werkelijkheid is er van die vrije marktwerking niets gekomen. Nieuwe verzekeraars als Zorgeloos zijn verplicht per nieuwe verzekerden een buffer aan te leggen van ca 1000 euro. De rekensom is eenvoudig als we dat voor alle 19.000 ondertekenaars van het Zorgeloos manifest zouden moeten doen hebben we 19 miljoen euro nodig. Een onmogelijk bedrag, dat kunnen wij niet ophoesten. Bovendien moet je een complexe backoffice optuigen om aan alle bureaucratische voorwaarden te voldoen. Kortom, de drempel voor een nieuwe zorgverzekeraar bleek te hoog: te complex en te duur

Een poging om samen te werken met een bestaande verzekeraar om op die manier onze tien punten van zorg in de praktijk te realiseren mislukte. De verzekeraars zijn wel geïnteresseerd in extra klanten maar minder in de uitgangspunten van Zorgeloos om de mens echt centraal te stellen in plaats van hen als een kostenplaats te beschouwen. Daarvoor moesten we teveel van onze uitgangspunten inleveren en die concessies wilden wij niet doen.

Geven we daarom op? De initiatiefnemers Jos de Blok en Jan Rotmans zijn allerminst bereid om bij de pakken neer te zitten. En er zijn nog meer wegen die naar Rome leiden.

Vanaf 1 januari 2018 zal met behulp van enkele sponsors een professionele, kleine organisatie worden opgetuigd die de doelstellingen van Zorgeloos en haar ondertekenaars verder gaat uitdragen. In samenwerking met andere initiatieven en netwerken gaan we de mogelijkheid onderzoeken om een inkoopcoöperatie te starten. Dat houdt zoveel in dat Zorgeloos zich voor haar leden hard zal maken voor de beste zorg voor iedereen voor de meest gunstige premie. Bovendien gaan we de mogelijkheden verkennen van een keurmerk voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders: aan welke kenmerken moeten die voldoen om de zorg menselijker, eenvoudiger en goedkoper te maken/

De leden van de coöperatie zijn straks verzekerd bij een van de bestaande zorgverzekeraars. Het is de verzekeraar die het beste bij zijn of haar persoonlijke situatie past en die door de tussenkomst van de van de coöperatie Zorgeloos zich zal houden aan de afspraken. We hebben gesprekken met diverse grotere organisaties zoals vakbonden en grote bedrijven om te zorgen dat we voldoende leden krijgen om onze stem te laten horen.
We hopen in januari meer te kunnen laten horen over de coöperatie.

Jos de Blok

Jos de Blok over de toekomst van Zorgeloos

“We staan er goed voor”, zegt Jos de Blok, een van de initiatiefnemers van Zorgeloos. Ik word dagelijks aangesproken door mensen die vragen: “Kunnen we iets bijdragen?” Het zijn zorgpartijen, huisartsen, vakbonden er is kortom heel veel enthousiasme. We zijn met onze meer dan 16.000 ondertekenaars van de Tien Punten van Zorg al een brede beweging aan het worden. Maar er zijn nog veel meer mensen nodig. Lees meer

De stand van zaken

Jan Rotmans over de vorderingen van Zorgeloos

Nu bijna een jaar geleden startte Zorgeloos, een maatschappelijke beweging die mee wil helpen om de gezondheidszorg in Nederland menselijker, eenvoudiger en goedkoper te maken. Het initiatief, in de geest van Buurtzorg heeft als doel om 100.000 mensen achter ons te krijgen, om hiermee te laten zien, dat dit gedachtegoed breed wordt gesteund. Tegelijkertijd willen we druk uitoefenen op de zorgverzekeraars die de mens onvoldoende centraal stellen. We willen af van de dure gebouwen, managers, auto’s, salarissen en overhead. Het liefst willen we zelf een nieuwe zorgverzekeraar beginnen om de huidige zorgverzekeraars te laten zien dat het anders kan en moet. Lees meer

Politieke beloftes

Leve de democratie. Vooralsnog lijkt de onvrede over de zorg in Nederland hét verkiezingsthema. Maar goed nieuws: Op een enkele partij na hebben de politieke partijen zich uitgesproken over de gezondheidszorg en hoe het nu anders moet. Welke combinatie er ook aan de macht komt er gaat iets veranderen. Als tenminste geen partij zijn verkiezingsbelofte breekt. Lees meer

Aldien Poll – adviseur Zorg en Zorgeloos

Haal alleenrecht inkoop weg bij verzekeraar

Aldien Poll is adviseur in de gezondheidszorg en betrokken bij veel samenwerkingsverbanden tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Zij heeft vele jaren gewerkt bij zorgverzekeraar Agis, nu Zilveren Kruis en is ook bestuurder en adviseur in tal van andere netwerken in de zorg waaronder Zorgeloos. Aldien ziet het als een van de grootste bezwaren in het huidige stelsel dat alles in de zorg (van processen, producten tot activiteiten)  moet worden ‘uitonderhandeld’. En dat gebeurt nu niet door de professionals in de zorg (samen met hun cliënten) maar door de medewerkers van verzekeraars die dit vanuit een ander perspectief doen:   veel nadruk op het systeem maar zonder kennis van de eigenlijke zorg. Lees meer

TEKEN NU VOOR EEN ANDER ZORGSTELSEL

Tien jaar geleden werd de zorgverzekering overgeleverd aan de private sector. Dat is geen succes gebleken. Het is niet meer de mens (de patiënt) die centraal staat maar het geld. Daar willen we met Zorgeloos verandering in brengen. Zorgeloos is een onafhankelijke beweging zonder politieke kleur die iedereen oproept in verzet te komen tegen de huidige situatie in de zorg. Met tien punten willen we duidelijk maken dat het zo niet langer kan. We willen deze zaak op de politieke agenda krijgen. Sluit je aan om deze wensen werkelijkheid te maken en onderteken deze tien punten. Lees meer

Ik voel mij als therapeut in een spagaat geduwd

Naam: Marco de Jong (gefingeerde naam)
Beroep: Kinderfysiotherapeut

Marco de Jong werkt als kinderfysiotherapeut in een fysiotherapiepraktijk maar ook in
een revalidatiekliniek. Hij is veel tijd kwijt aan bureaucratische rompslomp en het verzinnen hoe de
behandeling het best kan worden aangepast aan het budget van de verzekeraar.
Lees meer

Ik heb wel wat beters te doen dan alles te moeten uitzoeken

Naam: Ilona Mes
Leeftijd: 41
Woonplaats: Opmeer
Beroep: nachtzorgmedewerker ouderenzorg

Degene voor wie ik mantelzorger ben, krijgt veel brieven van zijn zorgverzekering. Daar snapt hij geen bal van. Uiteindelijk kom ik er dan nog wel uit, maar het maakt het leven er niet gemakkelijker op. Lees meer

Zorgeloos is de stem die verwoordt wat ik bedoel

Portret: Trudi Blom
Leeftijd: 50
Woonplaats: Gouda
Beroep: geen (arbeidsongeschikt)
Twitter: @GBlom2

Trudi Blom zegt het zo: “Dingen kloppen gewoon niet.” Ze vindt dat er iets gedaan moet worden aan hoe het nu gaat in de zorg. Haar eigen ervaring spreekt boekdelen. Lees meer

We moeten niet alles goedkoper willen, maar beter

Portret: Rutger Beekhuis
Leeftijd: 41
Woonplaats: Amsterdam
Trainer & coach artsen
Twitter: @degezondearts

Artsencoach Rutger Beekhuis hoorde over Zorgeloos op de radio. Hij was meteen razend enthousiast. Dat sprak hem aan: met elkaar zorgen dat de gezondheidszorg op een goed peil blijft tegen een eerlijke prijs. Lees meer

Radar College 20 uur: Hoe houden we de zorg betaalbaar?

banner radar
Tien jaar marktwerking in de zorg, wie wordt er beter van?

Tien jaar geleden verdween het Ziekenfonds en werd de markt geïntroduceerd in de zorg. Wachtlijsten verdwijnen maar de kosten rijzen de pan uit. Inmiddels kost de zorg ons meer dan defensie, onderwijs, wetenschap, kunst en cultuur en infrastructuur bij elkaar. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Kun je eigenlijk wel kiezen op prijs en kwaliteit? Hoe zorgen we dat de mens weer centraal staat? Lees meer

MARKTWERKING: GROOTSTE FLOP VAN DE EEUW

Portret Jessica Maas, 53 jaar, Jeugdhulpverlener, Noord-Nederland

Jeugdhulpverlener Jessica Maas vindt dat we moeten zoeken naar een nieuwe vorm van ziektekostenverzekering. Eentje waar solidariteit het uitgangspunt is in plaats van achter onze ‘eigen selfie aan te lopen’ en die een einde maakt aan de geldverspilling en bureaucratie. Lees meer

Hoe ontwerp je met 13.000 en binnenkort 50.000-mensen een ‘alternatieve’ zorgverzekeraar?

Wij geloven dat de zorg anders kan: menselijker, eenvoudiger en goedkoper. Deze ambitie delen de initiatiefnemers van Zorgeloos, Jos de Blok, Jan Rotmans en Mathieu Weggeman inmiddels met meer dan 13.000 mensen die Zorgeloos steunen. Maar hoe gaan we dit precies doen? Wat verwachten mensen van Zorgeloos? Hoe kunnen we samen een alternatieve zorgverzekeraar ontwerpen? Lees meer

Jos de Blok: De schrik van managers

beeld Frank Uijlenbroek

Bij de thuiszorgorganisatie Buurtzorg is geen enkele manager in dienst: de teams van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden bepalen helemaal zelf hoe zij werken. Managers staan de inhoud en menselijke maat in de weg dus moet je van ze af, vindt Jos de Blok (55). Hij had als kind al een hekel aan machtsmisbruik.

Lees meer

Praat en ontwerp mee aan Zorgeloos 21 april

Praat en ontwerp mee aan Zorgeloos 21 april Het doel van Zorgeloos om na de lancering in december 10.000 mensen te vinden die Zorgeloos steunen en geloven in een menselijkere, eenvoudigere en goedkopere zorg was snel gehaald! Ontzettend bedankt voor jouw steun. Nog even terugkijken? Bekijk de video van de lancering:

Zorgeloos: menselijkere, eenvoudigere en goedkopere zorg

Repost: Nederland Kantelt

Op de 1ste verjaardag van de beweging Nederland Kantelt werd door oprichter Jos de Blok (Buurtzorg) het initiatief Zorgeloos gelanceerd. Samen met de bende van 3 (innovator Kim Spinder en de hoogleraren Matthieu Weggeman en Jan Rotmans) willen ze de zorg radicaal vernieuwen en beginnen een nieuwe zorgverzekering in 2017. Met succes, eind december 2015 staat de teller al op meer dan 7.000 leden! Lees meer

Persbericht: ‘Nieuwe zorgverzekeraar gaat weer voor de zorg’

Als het aan de initiatiefnemers ligt, is Nederland in 2017 een zorgverzekeraar rijker. Menselijker, eenvoudiger en goedkoper. Dat kan doordat de nieuwe verzekeraar zich weer richt op de eigenlijke taak: het verlenen van zorg. Zorgeloos is een initiatief van vernieuwende denkers en doeners als Jan Rotmans (Nederland Kantelt), Jos de Blok (Buurtzorg Nederland) en Mathieu Weggeman (Hoogleraar Innovatie Management). Zij presenteren hun plan op 3 december in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Lees meer

Lancering Zorgeloos 3 december

Op 3 december worden de plannen van Zorgeloos voor het eerst officieel gedeeld met het publiek. Waar draait het om? De initiatiefnemers van Zorgeloos (Jos de Blok, Mathieu Weggeman, Jan Rotmans en Marcel Canoy) willen terug naar de basis. In plaats van bureaucratie en kleine lettertjes in polissen komt bij Zorgeloos juist de patiënt zelf weer centraal te staan.

Zorgeloos staat voor een menselijkere, eenvoudigere en goedkopere zorg. Hoe dit vorm zal krijgen, en wat de plannen zijn voor de toekomst wordt op 3 december verteld.